Sign In

Not registered yet?

register

Ապարանջան «Անդերսենի Ծննդյան Օրը»

SKU: N/A

12,900 AMD

Ապարանջան «Անդերսենի Ծննդյան Օրը»

12,900 AMD

Այս ապարանջանը ստեղծվել է ժամանակակից հայ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի «Անդերսենի ծննդյան օրը» կոլաժի հիման վրա։ Կոլաժը ստեղծվել է 1985 թվականին։

Կարող եք ծանոթանալ Սերգեյ Փարաջանովի կենսագրությանը այստեղ:

Add to Wishlist