Sign In

Not registered yet?

register

Կաշմիրի Շարֆ «Որմնանկարներ Հին վեհարանի»

SKU: EM10C

75,900 AMD

Կաշմիրի Շարֆ «Որմնանկարներ Հին վեհարանի»

SKU: EM10C

75,900 AMD

Այս ձմեռային շարֆը ստեղծվել է Հին վեհարանի որմնանկարների հիման վրա (Հովնաթանյան ընտանիք)։ 18-րդ դարի երկրորդ կես, Սուրբ Էջմիածին։

Կարող եք ծանոթանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին այստեղ:

Add to Wishlist

Հավելյալ տեղեկատվություն