Sign In

Not registered yet?

register

Տղամարդու Շարֆ «Որմնանկարներ Հին վեհարանի»

SKU: EM11W

59,900 AMD

Տղամարդու Շարֆ «Որմնանկարներ Հին վեհարանի»

SKU: EM11W

59,900 AMD

Այս ձմեռային շարֆը ստեղծվել է Հին վեհարանի որմնանկարների հիման վրա (Հովնաթանյան ընտանիք)։ 18-րդ դարի երկրորդ կես, Սուրբ Եջմիածին։

Կարող եք ծանոթանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին այստեղ:

Առկա չէ

Հավելյալ տեղեկատվություն