Sign In

Not registered yet?

register

Ապարանջան «Նարնջի Օրվա Երթ»

SKU: N/A

12,900 AMD

Ապարանջան «Նարնջի Օրվա Երթ»

12,900 AMD

Այս ապարանջանը ստեղծվել է ժամանակակից ժամանակակից նկարիչ Գայանե Խաչատուրյանի «Նարնջի օրվա երթ» նկարի հիման վրա։ Նկարը նկարվել է 1982 թվականին։

Կարող եք ծանոթանալ Գայանե Խաչատուրյանի կենսագրությանը այստեղ:

Add to Wishlist