Sign In

Not registered yet?

register

Ապարանջան «Սկուտեղ»

SKU: N/A

12,900 AMD

Ապարանջան «Սկուտեղ»

12,900 AMD

Այս ապարանջանը ստեղծվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում պահվող Սկուտեղի հիման վրա (Երուսաղեմ, 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ)։

Կարող եք ծանոթանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին այստեղ:

Add to Wishlist