Sign In

Not registered yet?

register

Շարֆ «Խաչ-Մասունքարան»

SKU: EM02.9

14,900 AMD

Շարֆ «Խաչ-Մասունքարան»

SKU: EM02.9

14,900 AMD

Շարֆը ստեղծվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններում պահվող Խաչ-մասունքարանի հիման վրա (Վան (Վասպուրական), 1746թ․)։

Կարող եք ծանոթանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի թանգարաններին այստեղ:

Add to Wishlist

Հավելյալ տեղեկատվություն